front2 sq

Gratë punojnë pa pagesë mbas orës 14:55 në Islandë.

Bazuar në statistikat e fundit në Islandë, mesatarja e rrogës së grave është vetëm 74% e mesatares së rrogës së burrave. Pra, gratë paguhen mesatarisht 26% më pak se sa burrat. Prandaj, gratë e kanë fituar rrogën e tyre mbas 5 orë e 55 minuta punë, mesatarisht në një ditë pune nga ora 9:00 deri në orën 17:00

Gratë nuk paguhen për punën e tyre mbas orës 14:55.