front2 rs

Činjenica je da na Islandu žene rade besplatno posle 14:55!

Prema najnovijim podacima Biroa za statistiku, prosečna plata žena na Islandu je samo 74% od prosečne plate muškarca. Drugim rečima, ukupne ženske plate su 26% manje od muških. To znači da za prosečan radni dan žene zarade svoju platu za samo 5 sati i 55 minuta.

Žene nisu plaćene za rad posle 14:55.