Οι γυναίκες δουλεύουν άνευ αποδοχών μετά τις 2:55μ.μ. στην Ισλανδία!

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την Στατιστική Υπηρεσία της Ισλανδίας, η μέση αμοιβή των γυναικών στην Ισλανδία είναι μόνο το 74% της μέσης αμοιβής των αντρών. Άρα οι γυναίκες πληρώνονται κατά μέσω όρο 26% λιγότερο από τους άντρες. Άρα, οι γυναίκες έχουν κερδίσει την αμοιβή τους μόνο όταν έχουν εργαστεί 5 ώρες και 55 λεπτά, σε ένα ωράριο από τις 9 π.μ έως τις 5 μ.μ.

Οι γυναίκες σταματούν να πληρώνονται για την εργασία τους από τις 2:55 μ.μ.