Mos ndrysho gratë, ndrysho botën!

Ne kemi kaluar mjaft! Të dalim në protest kundër pabarazisë gjinore ne pagë, kundër dhunës dhe ngacmimeve në vendin e punës në orën 14:55 Me 24 Tetor 2018